การจัดส่งผลิตภัณฑ์

  • จัดส่งสินค้าฟรี (เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น) สำหรับยอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีที่ยอดซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท
  • กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ THANN ถึงมือของท่านอย่างรวดเร็ว

    • กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ก่อน 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยบริการ EMS ในวันเดียวกัน
    • กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์หลัง 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยบริการ EMS ในวันถัดไป
    • โดยท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งปลายทาง) และทางบริษัทฯจะแจ้ง Tracking number แก่ท่านผ่านทาง SMS
  • สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-610-9324 หรือ 092-840-8118