บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด

23/97 ชั้น 22 อาคารสรชัย สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02-714-3244 ต่อ 401 หรือ 414

THANN Online store customer service

โทรศัพท์: 092-840-8118 หรือ 02-012-0287 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.)