แจ้งโอนเงิน

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดึงหมายเลขออเดอร์และจำนวนเงิน

1
2
ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด 063-0-12039-2
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด 059-2-57888-5
3
บาท
4
วัน/เดือน/ปี
5